โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จว.นนทบุรี โดยหน่วยได้จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะประธานกรรมการชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อรับทราบปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันและทำความเข้าใจกับคณะประธานกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ในห้วงที่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งทุกคนก็เข้าใจ และเห็นใจเป็นอย่างดี