ทหาร กอง สพบ.พล.ปตอ. ร่วมช่วยเหลือประชาชน ๑


ของเป็นกำลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติภารกิจตามชายแดนทางนี้พวกเราจะดูแลพี่น้องประชาชนและความสงบสุขของชาติ เรา กองสรรพาวุธเบากองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยานขอเป็นส่วนหนึงที่จะทำหน้าที่รับใช้ชาติอย่างสุดความสามารถ เพื่อพ่อหลวงและปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
ทหาร กอง สพบ.พล.ปตอ. ร่วมช่วยเหลือประชาชน ๒


อีกหนึงความภูมิใจของเหล่าทหาร กอง สพบ.พล.ปตอ. ถึงจะเหนื่อยเมื่อยล้าซํกเพียงใดจะขอฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อปัดเป่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เราจะยืนอยู่เคียงข้างช่วยเหลือปวงชนชาวไทย ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่พี่น้องคนไทยมอบให้ทหารหาญเสมอมา