ตรวจสถาพความพร้อมรบ
 
ผบ.มว.ซบร.สน ๑ รายงานยอดกำลังพล
 
กำลังพลขานตำแหน่ง
 
กำลังพลตรวจอาวุธประจำกาย
 
แสดงการเคารพผู้บังคับบัญชา
 
สาธิตการซ่อมบำรุง